Erik Dahl

Erik is een Partner bij Capitalmind en heeft veel ervaring in fusies en overnames, desinvesteringen en financieringen. Hij richt zich met name op de technologie, media, software, IT en engineering sectoren in Scandinavië.

Voordat Erik bij Capitalmind startte heeft hij onder andere als Vice President Corporate Equity bij de Seavus Group,  een internationale IT consultancy en software ontwikkelings bedrijf, gewerkt. Bij Seavus was hij verantwoordelijk voor de nieuwe strategische initiatieven en voor de international aan- en verkooptransacties, partnerships en business development in de breedste zin des woords.

Voor Seavus, heeft Erik meer dan 5 jaar een fusie en overname rol gehad bij LNP Corporate Finance in Kopenhagen, een onafhankelijke fusie en overname huis gespecialiseerd in de TMT sector in Scandinavië.

Erik Heeft aan de Lund University gestuurd en is afgestuurd op het vlak van Corporate Financial Management & Accounting. Daarnaast heeft hij Economics & Business Administration gestudeerd aan de Cornell University – S.C. Johnson Graduate School of Management en de Copenhagen Business School.

Partner