NL

Onze rol als M&A adviseur bij de overname door B Live Group

Capitalmind Investec heeft B Live Group gedurende het hele overnameproces bijgestaan: financiële analyse, voorbereidende onderhandelingen, LOI-ontwerp en onderhandeling, begeleiding bij de waardering en structurering, ondersteuning bij de uitvoering tot aan de afsluiting, selectie, briefing en beheer van DD-aanbieders, onderhandelingen over de definitieve juridische documentatie, en uitvoering van de financiering.

Type deal
Datum
juli 2018
Partijen