NL

Groeikapitaal voor diverse redenen

Wij zijn dagelijks bezig met het arrangeren van diverse vormen van kapitaal m.b.t. alle fases van een bedrijf: voor het opzetten van een nieuwe business unit of internationale roll-out, voor het optimaliseren van de kapitaalstructuur inclusief werkkapitaal of bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Onze langdurige relaties met de relevante spelers op de financieringsmarkt – banken, (Private Equity) investeerders, family offices en alternatieve debt en equity financiers – bieden diverse kansen voor financiering en groei van uw organisatie.

Ons team heeft een bewezen track record in het succesvol aantrekken van kapitaal zoals:

  • Groeikapitaal – ondersteuning van de (versnelde) groei van uw bedrijf
  • Financieringen door Private Equity en/of andere investeerders bij MBO/MBI
  • Aantrekken van kapitaal van PE en/of andere investeerders bij veranderingen in de aandeelhoudersstructuur (zoals ondersteuning van de buy-out van bepaalde aandeelhouders en/of de herverdeling van aandelenbelangen)
  • Project financiering – ondersteuning bij het realiseren van noodzakelijke investeringen of werkkapitaal
  • Herfinanciering – ondersteuning bij het reorganiseren / verminderen van de schuldenlast

Client stories

“”

De steun van Capitalmind Investec heeft een beslissende rol gespeeld in een belangrijke fase van de ontwikkeling van FlexiFleet. We hebben een sterke vertrouwensband opgebouwd met Alexandre en zijn team en dit was essentieel voor het vlotte verloop van onze eerste transactie.

Claude George – CEO, FlexiFleet
“”

Capitalmind Investec leverde een 360° service en advies, en ondersteunde ons bij het ontwerp van de transactie, inclusief structurele en governance overwegingen, deal tactieken en de beste positionering van EIM ten opzichte van investeerders. Het team van Capitalmind Investec speelde een belangrijke rol bij de voltooiing van deze complexe transactie dankzij haar uitgebreide expertise in bedrijfsmodellen voor partnerschappen en de organisatie van een concurrerend proces voor investeerders in eigen en vreemd vermogen.

Michele Bruno, Dr. Thomas Schneider, Thierry Tomasov – Executive Committee, EIM

Nieuws & Publicaties