NL

Ook dit jaar organiseerde Capitalmind Investec samen met ABN Amro en PwC de 14e editie van het inspirerende voedselevenement: Voedingsbodem voor Groei. Het evenement vond plaats op de prachtige externe locatie VRIJ in Culemborg waar dagvoorzitter Joost Hoebink de groep ondernemers, CEO’s en CFO’s binnen de Nederlandse Food & Agro sector enthousiast ontving.

Het evenement draaide om ‘impactful sourcing’ in een instabiele en onrustige wereld. Centrale thema’s waren hoe de voedselvoorziening in tijden van geopolitieke onrust en klimaatverandering te waarborgen en wat de voor- en nadalen zijn van lokale versus wereldwijde sourcing. Daarnaast werd ook ingegaan op de vraag hoe we de voedselketen transparanter en duurzamer kunnen maken.

Externe sprekers van gerenommeerde bedrijven gaven stof tot nadenken:

Louise van Schaik (Head of Unit EU & Global Affairs bij Clingendael) deelde een inzicht dat ons allen raakte:

‘De geopolitieke situatie waar we ons nu in bevinden zorgt voor de-globalisering en dat maakt handelsstromen extra kwetsbaar.”  Ze voegde eraan toe: “De huidige geopolitieke onrust leidt tot protectionisme met als gevolg dat landen zoals China en ook de EU nadenken hoe zij hun eigen voedselzekerheid binnen de landsgrenzen kunnen borgen.

Volkert Engelsman (oprichter van Eosta) benadrukte het belang van netjes rekenen. Hij legde uit dat in de nieuwe economie winst pas echt winst is als de planeet en samenleving ook winnen. Dat is straks voorwaarde om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van je accountant (CSRD), bank (klimaat- en biodiversiteit stresstests), klant, NGO’s en overige stakeholders.

‘Niks mis met winst maar dan wel netjes rekenen en de maatschappelijke kosten niet stiekem afwentelen op de belastingbetaler of toekomstige generaties.’

Nadia Menkveld (sectoreconoom bij ABN AMRO) herinnerde ons aan de kwetsbaarheid van onze voedingsindustrie in het licht van klimaatverandering:

Onze voedingsindustrie is kwetsbaar voor klimaatverandering.

Na het officiële programma was er ruimte voor een informele borrel, inclusief vegan & organic bites en het socializen met branchegenoten – een zinvolle afsluiting van een inspirerende dag.

Als je er niet bij kon zijn, maar wel nieuwsgierig bent naar het evenement, neem dan contact op met Jasper Erhardt voor meer informatie of voor het evenement van volgend jaar.

Gerelateerde publicaties