NL

Innovatie en duurzaamheid omarmen: de toekomst van de TIC-sector

Als langetermijnadviseurs van de TIC-sector organiseerde Investec | Capitalmind Investec in maart 2023 onze inaugurele Europese TIC-conferentie. Leiders uit de sector schoven aan voor een levendige discussie over de toekomst van de sector – inclusief digitalisering, duurzaamheid en fusies en overnames.

Bekijk en lees de hoogtepunten van onze eerste Europese TIC-conferentie

De sector Testing, Inspection & Certification (TIC) speelt al lang een centrale rol bij het leveren van kwaliteits- en veiligheidscontrolediensten om mensen en het milieu waarin wij leven te beschermen. Nu zijn er verschillende transformerende trends die de kansen in de sector vergroten.

Om de discussie over deze trends te vergemakkelijken, organiseerde Investec Capitalmind Investec op 9 maart 2023 onze inaugurele TIC-conferentie. Paul Hesselink – CEO Kiwa; Hervé Montjotin – CEO Socotec; en Mark Williams – Partner Inflexion; gaven ons hun visie op de veranderende dynamiek van de sector.

Door de aanhoudende M&A-activiteit van zowel private equity als handelsconsolidators zijn de waarderingsveelvouden de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gestegen. De aanhoudende aantrekkingskracht voor beleggers werd ondersteund door het versterkte regelgevingslandschap in diverse sectoren, naast specifieke groeistimulansen binnen diverse afzonderlijke subsectoren.

Wij blijven zien dat buy-and-build strategieën een belangrijke rol spelen bij het aanjagen van de groei, aangezien de gevestigde spelers de voordelen van schaalgrootte willen benutten om een groot aantal subsectoren aan te pakken en verdere synergieën te ontsluiten.

Bij de bespreking van de toekomst van de TIC-sector kwamen herhaaldelijk drie gemeenschappelijke thema’s naar voren.

Onafhankelijke verificatie voor ESG

De sector is sterk verweven met de groeiende behoefte aan strengere milieu-, sociale en bestuursnormen bij bedrijven. Nu bedrijven in toenemende mate hun ESG-certificaten willen promoten, beschuldigingen van greenwashing willen vermijden en aan nieuwe Europese regelgeving willen voldoen, zal de TIC-sector een cruciale rol spelen, niet alleen bij het verifiëren van ESG-normen, maar ook bij het bieden van begeleiding om bedrijven te helpen bij deze vaak complexe kwesties.

Hervé Montjotin bevestigde de groeiende vraag naar onafhankelijke verificatie: “Wat duurzaamheid betreft, moeten mensen worden gerustgesteld door een betrouwbare derde partij, zodat wij veel waarde kunnen toevoegen en greenwashing kunnen helpen voorkomen.”

Mark Williams benadrukte de noodzaak om te testen op onvoorziene gevolgen nu bedrijven proberen de duurzaamheid van producten te verbeteren. Hij zei: “We gebruiken verschillende materialen om dingen beter en efficiënter te maken, maar deze moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat wat is gemaakt duurzamer is en dat we er niet over 15 jaar achter komen dat er negatieve gevolgen zijn.”

Paul Hesselink merkte op dat TIC-kantoren niet alleen zorgen voor duurzaamheid en ESG-naleving voor hun klanten, maar ook hun eigen prestaties meten aan deze doelstellingen: “Carbon dioxide footprinting, gender diversity indices … we meten deze niet alleen voor onze klanten maar ook voor ons eigen bedrijf – walking the talk en laten zien dat we waarmaken wat we preken.”

De digitaliseringsuitdaging

Zoals in vele sectoren is de digitaliseringstrend – die digitale, gegevens- en nieuwe technologieën omvat (met name sensoren, draagbare instrumenten en het internet der dingen) – voor de TIC-sector een transformatie van interne processen, bedrijfsmodellen en diensten. Ons panel erkende de invloed van digitale hulpmiddelen op de productiviteit en de winstgevendheid.

Zij waarschuwden echter dat het tempo van de potentiële digitale ontwrichting wordt afgeremd door het conservatisme van de sector en de terughoudendheid van de regelgeving. Regelgevers eisen bijvoorbeeld nog steeds persoonlijke inspecties in plaats van het gebruik van digitale hulpmiddelen. Het panel was het erover eens dat de sector een stap voor moet blijven op het gebied van technologie, zodat hij klaar is wanneer zijn klanten en de regelgevers dat zijn, maar erkende dat het onwaarschijnlijk is dat de sector een voortrekker van verandering zal zijn.

Uitbreiding in een klimaat van stijgende rente

Iedereen was het erover eens dat het huidige economische klimaat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, met name op het gebied van fusies en overnames. Mark Williams wees erop dat hogere financieringskosten sommige vormen van fusies en overnames zouden kunnen afremmen, maar merkte op dat “er nog steeds vraag is naar kwaliteitsplatforms en dat er nog steeds ondernemers zijn die willen verkopen.” Hij voegde eraan toe dat de focus op hoge marges bijzonder belangrijk is voor veel private equity-kopers.

Paul Hesselink grapte dat hogere rentevoeten de private equity concurrentie zouden moeten helpen afschudden, en merkte op dat “industriële en private equity kopers een verschillende dynamiek hebben – industriële kopers kunnen minder marge gedreven zijn omdat ze meer tijd hebben om een bedrijf te ontwikkelen als het de juiste culturele fit is.”

Hervé Montjotin voegde eraan toe dat zijn bedrijf naar een meer wereldwijde expansiestrategie heeft gestreefd omdat dit de cyclische risico’s kan helpen verlichten. Hij zei dat de sector weliswaar “cyclisch is, maar dat die cycli vaak op het binnenland gericht zijn en dat een wereldwijde balans dergelijke risico’s kan helpen verminderen.”

Mark Williams vatte tot slot samen waarom de TIC-sector een aantrekkelijk vooruitzicht blijft voor fusies en overnames: “We hebben de sector zien evolueren en een gestage groei zien handhaven; hoewel de thema’s zijn veranderd, is het concept van het veiligstellen van het leven en de toekomst van mensen hetzelfde als 50 jaar geleden. Daarom zal de sector blijven overleven omdat we de wereld om ons heen moeten beveiligen.”

Download onze presentatie

Interesse voor het evenement van volgend jaar? Neem contact op met Marleen Vermeer

Gerelateerde publicaties