NL

Innovatie en duurzaamheid omarmen: de toekomst van de TIC-sector

Milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en duurzaamheid zijn niet langer modewoorden; ze zijn een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsidentiteit.

Consultancy op het gebied van duurzaamheid en ESG is ontstaan uit de behoefte van bedrijven aan begeleiding bij de aanpak van problemen die buiten hun gebruikelijke werkterrein vallen, zoals klimaatverandering, diversiteit, bestuur en mensenrechten.

Zowel grote TICC-bedrijven als adviesbureaus spelen een cruciale rol bij het adviseren en verifiëren van ESG-praktijken.

We zien dat de TICC-markt actief is in het valideren van ESG-praktijken, wat cruciaal is omdat het aantoont dat de praktijken van bedrijven voldoen aan de eisen van een bepaald certificeringsprogramma of een industrienorm. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (inclusief diversiteit, filantropie, ethische arbeidspraktijken, politiek en publieke druk) wordt steeds belangrijker. Het opnemen van goede praktijken in het bedrijfsbeleid, zoals ’teruggeven aan de maatschappij’, wordt de norm. Naast het sociale aspect zijn milieupraktijken cruciaal in de wereld van vandaag, aangezien de opwarming van de aarde een probleem is dat moet worden aangepakt. Verantwoord omgaan met en optimaliseren van ESG-praktijken helpt om de reputatie en het merk van een bedrijf te verbeteren.

Naarmate elke generatie meer betrokken raakt bij de kwesties die de toekomst van de planeet zullen bepalen, worden bedrijven geconfronteerd met toenemende druk van een reeks belanghebbenden – waaronder werknemers, consumenten en investeerders – om deze onderwerpen aan te pakken. Ook de regelgeving is bezig met een inhaalslag en eist steeds meer medewerking en openheid van bedrijven.

Institutionele beleggers verschuiven steeds meer naar beleggingen in ESG-gerichte bedrijven. Onderzoek van PWC verwacht dat ESG-gerichte institutionele beleggingen met 84% zullen stijgen tot 33,9 biljoen dollar in 2026, oftewel 21,5% van al het beheerde vermogen. Daarnaast wordt elk jaar meer regelgeving verwacht en met de toenemende nalevingsverplichtingen is het cruciaal voor bedrijven om een actieve ESG-focus te hebben.

Binnen ESG-advies zien we dat het aantal transacties de laatste jaren toeneemt. De twee kopersgroepen die het meest actief zijn, zijn grote adviesbureaus en TICC-bedrijven. TICC-bedrijven nemen doelwitten over om hun klanten end-to-end oplossingen te bieden, waaronder ESG-advies. De totale fusie- en overnameactiviteit in de TICC-markt is hoog, met 1000+ deals in de afgelopen 5 jaar, en de focus op ESG-advies neemt toe.

Twee opvallende recente transacties van TICC-kopers zijn:

-De overname van Spinnaker Group, een in de VS gevestigd adviesbureau op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid en gerespecteerd leider in de groene-bouwbeweging door Socotec. Dit versterkt Socotecs adviesdiensten op het gebied van energie en duurzaamheid, vergroot zijn bestaande expertise op dit gebied en bevordert zijn inzet voor duurzame ontwikkeling.

-Blonk, een in Nederland gevestigde toonaangevende internationale expert in duurzaamheid van voedselsystemen overgenomen door Mérieux NutriSciences. Verdere versterking en versnelling van Merieux’ bijdrage aan de duurzaamheid van voedselsystemen.

Neem gerust contact met ons op om de volledige blog te ontvangen, klik hier voor de voorvertoning.

Gerelateerde publicaties