NL

Aanzienlijke M&A activiteit in de Verhuursector

Er zijn aanzienlijke fusies en overnames geweest in de verhuursector met multiples tot 10x EBITDA. De sterk groeiende markt in combinatie met de complexiteit, de engineering en het maatwerk van de oplossingen drijven de marges op. Deze factoren stimuleren ook de waarderingsveelvouden, naast de recurrente aard van de activiteiten.

Belangrijke inzichten

De European Rental Association (ERA) schatte de sector in 2018 op €26 mrd. De wereldwijde markt wordt geschat op 93 miljard dollar (2019) en zal naar verwachting groeien met bijna 5% per jaar tot 2027. De grootste markt in Europa (hoewel niet de sterkste groeier) is het VK. Frankrijk en Duitsland zijn de twee andere grootste markten in Europa en behoren ook tot de sterkst groeiende. Daarnaast groeit de Nederlandse markt gelijk aan de totale Europese markt, met een groeipercentage van 4,4%.
Het gebruik van huuroplossingen is nog steeds het sterkst in de markt voor (bouw)materieel. Hoewel we zien dat huuroplossingen zich ook uitbreiden naar andere markten, zoals kantoorapparatuur en industriële en consumentenmarkten.

De belangrijkste motoren voor groei in de huursector zijn:

  • De markt groeit sneller dan de algemene economie;
  • De toegenomen regelgeving rond veiligheid vraagt om de nieuwste up-to-date oplossingen;
  • Toenemende penetratie van huren in plaats van kopen als gevolg van beter gebruik van kapitaal en focus op Total Cost of Ownership besluitvorming;
  • Toegenomen erkenning van de rol van verhuur bij het waarborgen van duurzame oplossingen;
    Langetermijntrend naar de ‘sharing economy’.

    De waarderingsmultiples liggen doorgaans rond 7,5x EBITDA, waarbij spelers die zich richten op meer en/of relatief zeldzame complexe oplossingen de hoogste multiples ontvangen. Bovendien, hoe meer recurrente activiteiten, hoe hoger de multiples. Beursgenoteerde bedrijven worden gemiddeld 10x EBITDA gewaardeerd.

    Het beheer van de kwaliteit van de (verhuur)vloot is essentieel: onderhoud, vervangingskapitaal en uitbreidingskapitaal.

Bart Jonkman

Managing Partner - Europe
Benelux, Scandinavië

"De sector van de huuroplossingen wordt steeds interessanter voor strategische kopers en private equity. Dit heeft vooral te maken met de voortdurend toenemende penetratie van huren in plaats van kopen, de toegenomen mogelijkheden om de bezettingsgraad te verbeteren en een beter gebruik van kapitaal, wat resulteert in een verdere verbetering van de marges. Hoe hoger de complexiteit van de geboden oplossing en hoe meer recurrente activiteiten, hoe hoger het veelvoud."

Marleen Vermeer

Partner - Benelux
Benelux

Gerelateerde publicaties