NL

Over de deal

Onze klant is een door de eigenaar geleid projectontwikkelings- en bouwbedrijf. Haar kernexpertise ligt in de aankoop van grond, de verkoop en bouw van onroerend goed, projectontwikkeling en het beheer van woningen. Met een jaarlijks verkoopvolume in het midden van de dubbele cijfers miljoen en ongeveer 15 grote projecten die elk jaar worden voltooid, speelt het een belangrijke rol in het vormgeven van de Noordoost-Duitse regio. Een bijzondere focus ligt op de strikte naleving van energienormen en kwaliteitseisen, met als doel een duurzame ontwikkeling van de regio.

Het onderwerp van ons overleg was de implementatie en realisatie van flexibele ongedekte werkkapitaalfinanciering op bedrijfsniveau en achtergestelde gestructureerde vastgoedfinanciering tegen optimale voorwaarden. De respectieve leningen werden slechts twee maanden na de eerste benadering van potentiële financiers goedgekeurd en uitbetaald.

Capitalmind Investec heeft de aandeelhouder en het management gedurende het hele transactieproces ondersteund. We zorgden ervoor dat aan de belangen en verwachtingen van onze klant werd voldaan en zorgden voor een tijdsefficiënt proces.

Onze rol als M&A Adviseur

Capitalmind Investec adviseerde de aandeelhouders en het management van het bedrijf over de structurering en implementatie van de financiering, identificeerde potentiële financieringspartners en structureerde, coördineerde en begeleidde het gehele financieringsproces. Daarnaast ondersteunden we onze cliënt bij het opstellen van de benodigde financieringsdocumentatie. We adviseerden onze cliënt bij de onderhandelingen met potentiële financieringspartners vanaf het eerste contact tot de closing met de juiste partners.

Hoofdkantoor
Datum
september 2023