NL

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Belectric

Uitdagende verkoop als BELECTRIC stond aan het einde van een bedrijfsreorganisatie van een Europees naar een wereldwijd bedrijf. We voerden een tweesporenproces uit waarbij we op zoek gingen naar kopers of financiers. Vormde een aantrekkelijk doelwit voor investeerders vanuit een zeer complexe bedrijfsstructuur. Bereikte een aantrekkelijke waardering – in het bijzonder voor de nieuw ontwikkelde batterijtechnologie van BELECTRIC die slechts een kleine omzet had gegenereerd voor ver. Overbrugde de standpunten van particuliere aandeelhouders met die van een grote onderneming tijdens het verkoopproces. Beheerd om het verkoopproces af te stemmen op het IPO-proces van RWE voor innogy.

Over de verkoop aan RWE Innogy

BELECTRIC is wereldwijd actief in het ontwerp en de installatie van fotovoltaïsche energiecentrales en grootschalige batterijsystemen. Het heeft meer dan 280 fotovoltaïsche centrales gebouwd met een capaciteit van meer dan 1,5 GWp. De activiteiten variëren van productontwerp tot de bouw van de centrale en van de exploitatie- en onderhoudsdiensten voor fotovoltaïsche centrales. Capitalmind Investec voerde een internationaal competitief verkoopproces uit en verkocht BELECTRIC aan innogy, een bedrijf van de RWE Group.

RWE is een toonaangevend Duits nutsbedrijf met een omzet van bijna € 50 miljard. Naast conventionele energieopwekking is het bedrijf sterk in wind- en waterkracht, maar mist het een positie in zonne-energie. Met de overname van BELECTRIC innogy is het bedrijf in staat om een volledig scala aan diensten op het gebied van duurzame energie aan te bieden. Dit zal een hoeksteen zijn van het IPO-verhaal van innogy.

Partijen