NL

Onze rol als M&A adviseur voor Leadbitter en Heijmans

  • Quick scan van het bedrijf en ïdentificeerde value drivers;
  • Geselecteerde mogelijke uitkooppartners uit ons uitgebreide internationale netwerk;
  • Uitgebreide onderhandelingen met het Nederlandse moederbedrijf (Heijmans) gevoerd en gecoördineerd over prijskwesties en andere voorwaarden
Sector
Datum
maart 2011
Partijen