NL

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van AMP

  • Gedetailleerd marktonderzoek van de wereldwijde markt om de meest waarschijnlijke kopers te identificeren;
  • Actieve ondersteuning van Standard Investment en management gedurende het gehele verkoopproces: Informatiememorandum, contact met potentiële kopers, voorafgaande onderhandelingen, waardering en structurering begeleiding, ondersteuning bij de uitvoering en onderhandeling tot aan de afsluiting.
Sector
Type deal
Datum
december 2016
Partijen