NL

Financiering en markttrends | 2023

Waarom de Duitse industrie grote behoefte heeft aan investeringen.

De Duitse industrie staat voor grote uitdagingen, waaronder de effecten van digitalisering, de verschuiving van analoge naar digitale bedrijfsmodellen, de behoefte aan milieubeschermende maatregelen en duurzame productieprocessen, evenals demografische veranderingen, die leiden tot een tekort aan geschoolde werknemers en een vergrijzende beroepsbevolking. Om deze processen succesvol te beheersen, zijn aanzienlijk hogere investeringsinspanningen nodig dan in het verleden.

Digitalisering en Industrie 4.0: Op dit moment staat Duitsland op zijn best in de middenmoot van de EU wat betreft het gebruik van digitale technologieën in de economie1. De Duitse industrie moet investeren in digitale technologieën en automatisering om concurrerend te blijven. Maar om de achterstand op vergelijkbare landen in te lopen, zouden de investeringen in IT en digitalisering in Duitsland moeten verdubbelen of verdrievoudigen van 49 miljard euro naar 100 tot 150 miljard euro per jaar. Alleen al in het mkb zouden de uitgaven voor digitalisering moeten stijgen van 18 miljard euro in 2019 naar 35 tot 50 miljard euro per jaar.

Duurzaamheid en milieubescherming: Bedrijven richten zich steeds meer op milieuvriendelijke technologieën en processen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen en hun impact op het milieu te verminderen. Deze investeringen dienen niet alleen om het milieu te beschermen, maar dragen ook bij aan het concurrentievermogen op lange termijn. Een recente studie in opdracht van KfW schat de klimaatbeschermingsinvesteringen die nodig zijn om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken op ongeveer 5 biljoen euro of ongeveer 190 miljard euro per jaar1. Dit enorme bedrag maakt duidelijk dat er aanzienlijk grotere inspanningen nodig zullen zijn om de doelstelling te halen dan tot nu toe het geval is geweest.

Lees de volledige insight hier.

Gerelateerde publicaties