NL

Interview met Anne Meint Bouma, Directeur Brainnet

“Wij bieden onafhankelijke MSP-dienstverlening met een unieke signatuur.”

Capitalmind Investec Fabulous 20 Flexbranche

Capitalmind Investec Corporate Finance Advisory stelt regelmatig de Fabulous 20 samen, een lijst van niet-beursgenoteerde organisaties in de flexbranche met de meeste omzetgroei gemeten over drie aaneengesloten jaren, op basis van geconsolideerde jaarcijfers. De groei in omzet van Brainnet stijgt met sprongen vanaf 2012. Reden om hen er eens uit te lichten.

Caputalmind Fabulous 20 publicaties

Fabulous Flexbranche 2018 (periode 2016-2014) Brainnet op positie 14 (CAGR 27,9%).
Fabulous Flexbranche 2017 (periode 2015-2013) Brainnet op positie 29 (CAGR 15,3%).
Fabulous Flexbranche 2016 (periode 2014-2012) Brainnet op positie 35 (CAGR 7,5%).

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen Fabulous 20 Flexbranche samen te stellen maar eens extra aandacht te geven aan een aantal partijen die jaar op jaar opvallen in deze lijsten. Daarom publiceren we enkele interviews op FlexNieuws.nl met opvallende groeiers in de branche die er uitspringen met hun businessmodel.


Inhuur van personeel, een complex vak

Ruim 22 jaar geleden startte de grondlegger van Brainnet, Otto Verkerk, zijn bedrijf waarbij hij vraag en aanbod van personeel op een transparante manier wilde organiseren. Transparantie in contracten, voorwaarden en tarieven is nog altijd diep verankerd in het DNA van Brainnet.

Brainnet is uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke inhuurspecialist (Managed Service Provider) van Nederland.

Wat doet een Managed Service Provider?

“Een Managed Service Provider (MSP) is een specialist die het gehele inhuurproces van personeel inricht en optimaliseert en capaciteitsvragen voor klanten oplost. De administratie, in lijn met wet- en regelgeving, vatten wij in efficiënte systemen”, aldus Anne Meint Bouma.

“We ontzorgen opdrachtgevers en realiseren grip, inzicht en controle op het totale inhuurproces. Van het zoeken én vinden van professionals, het bemensen van complete projectteams, het screenen van professionals, het opstellen van overeenkomsten, urenregistratie, het verzorgen van betalingen, performance-management van leveranciers, risicoafdekking tot real-time managementinformatie.”

Onafhankelijk

Je benadrukt dat jullie onafhankelijk opereren. Hoe doe je dat?
“Wij hebben geen mensen bij ons in dienst die wij detacheren bij klanten. Wij doen zaken met alle uitzenders, detacheerders en zzp’ers. Wij stellen kandidaten voor en de klant kiest zelf welke professional hij wil inzetten. Wij regelen verder alles daaromheen. Op die manier blijven wij onafhankelijk. Bovendien krijgt elke professional zo kans op een opdracht.”

Actief in alle sectoren

Wat is jullie core business?
“Van oudsher zijn wij actief in de IT-sector en het bank- en verzekeringswezen,” vervolgt Anne Meint. “In de afgelopen jaren is ons klantenbestand uitgebreid naar onder meer de bouw, techniek, energie, offshoring, industrie, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van flex zoals uitzenden, detacheren, payroll, zzp, SOW en international deployment.”

Wet- en regelgeving implementeren

Waarom kiezen opdrachtgevers voor jullie?
“De wet- en regelgeving rondom het inhuren van personeel is complex. Hier hebben wij ons vak van gemaakt. Daarnaast is de economische situatie minder voorspelbaar geworden en neemt de schaarste op de arbeidsmarkt toe.

Onze klanten zien ons als strategische partner, die meedenkt over arbeidsmarktontwikkelingen, die toegang kan bieden tot talent en tegelijk alles rondom de inhuur van vandaag goed en efficiënt kan managen.”

Groot netwerk en grip op inhuur

Hoe openen jullie de markt?
“Via ons platform hebben wij toegang tot een netwerk van duizenden leveranciers van deskundigen (denk aan uitzend- en detacheringsbureaus) en zelfstandig professionals. Dat maakt het mogelijk om de beste beschikbare kandidaat te vinden. Met ons administratieve proces bieden wij eveneens realtime (data)rapportages. Zo krijgen onze klanten grip op hun totale inhuurpopulatie.

Het gebruik van geavanceerde VMS-software geldt als een belangrijke ‘enabler’ van onze dienstverlening. We beschikken over een eigen IT-afdeling die onze eigen VMS software ontwikkelt en beheert. We kunnen ons systeem koppelen met nagenoeg alle financiële en/of HR systemen bij onze klanten. Zowel kleine als grote organisaties helpen wij om hun inhuurproces in te richten, te managen en verder te professionaliseren.”

Kennismigranten

Globalisering heeft effect op de personeelsinzet. Faciliteren jullie dit ook? 
“Zeker, veel van onze opdrachtgevers zijn internationaal actief. Een aantal jaren geleden hebben wij daarom een international deployment desk opgezet. Als een klant van ons volgende week een medewerker wil detacheren bij een organisatie in Dubai, Kenia of Iran, dan kunnen wij dat proces faciliteren.”

Overnames

Wat is jullie acquisitiebeleid?
“Groei via acquisities staat niet op onze agenda. Als het op ons pad komt, kijken we ernaar. Dat gold voor de overname van Myflex in 2015. Zo hebben we in 2018 enkele activiteiten van Novisource overgenomen.

Het ontzorgen van klanten zien wij als de kern van onze business. Daarom richten wij ons op het verder doorontwikkelen van onze dienstverlening, het verder professionaliseren van de organisatie en het toepassen van technologie en data.”

België

Welke nieuwe initiatieven ontwikkelen jullie?
“Onlangs hebben wij een Belgische onderneming ingericht; Brainnet.be. Bij onze zuiderburen is MSP-dienstverlening in opkomst. Sommige van onze opdrachtgevers hebben vestigingen in België, daarnaast is het een heel interessant zoekgebied voor talent. In die zin is België een logische stap.”

Denktank EerlijkeFlex en seminar HR Horizon

Hoe staan jullie in de discussies rondom vast en flexibel werk?
“Al jaren heeft de flexmarkt te maken met een minder positief imago. Vast en flex worden soms tegenover elkaar gezet. Dat vinden we onterecht. Het is onze diepste overtuiging dat er op de arbeidsmarkt plek moet zijn voor iedereen. Wij kiezen daarbij voor het talent en niet voor het soort contract. Wij zijn voor het ontwikkelen van een duurzame arbeidsmarkt. Daarbij is het van belang dat er heldere wet- en regelgeving komt. Het uitstel van de aanpassing van de Wet DBA ervaren wij bijvoorbeeld als zeer hinderlijk. De hele markt snakt naar duidelijkheid.

Net zo belangrijk vinden wij ‘goed opdrachtgeverschap’. Dat betekent bijvoorbeeld dat je flexibel personeel serieus neemt in je organisatie en eerlijke tarieven afspreekt. Daarover gaan wij graag de discussie aan. Daarom zijn we in 2015 begonnen met de denktank EerlijkeFlex, wat wij via het seminar HR Horizon hebben voortgezet. Het gaat ons om de toekomst van werk en hoe we die zo met elkaar organiseren dat er plek is voor iedereen.”

Over Brainnet

Otto Verkerk startte Brainnet in 1996. Hij verliet in 2011 het bedrijf. Brainnet telt 115 medewerkers die allen werken vanuit Nieuwegein. Op dit moment bestaat de directie uit:

  • Tjebbe van Oostenbruggen (werkzaam bij Brainnet sinds 2009) algemeen directeur, verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen, juridische zaken en als extra portefeuille het IT-management;
  • Sieneke Meij, (werkzaam bij Brainnet sinds 2016) verantwoordelijk voor de financiële administratie;
  • Christoph van der Stelt (werkzaam bij Brainnet sinds 2012) verantwoordelijk voor accountmanagement en frontoffice;
  • Anne Meint Bouma (werkzaam bij Brainnet sinds 2013) verantwoordelijk voor sales, marketing en communicatie.

In de recente jaren bedroeg de omzet:
2016: 260 miljoen euro;
2017: 480 miljoen euro;
2018: 757 miljoen euro;

Interview: Hinke Wever FlexNieuws i.s.m. Marleen Vermeer, Bart Jonkman en Maurits Odekerken, Capitalmind Investec Corporate Finance Advisory

Gerelateerde publicaties