NL

Onze rol als M&A adviseur bij de verkoop van Schnöring

Wij traden op als exclusief verkoopadviseur van de stichtende familie en als minderheidsaandeelhouder van Schnöring GmbH. Ons team ontwierp een M&A-proces gericht op geselecteerde strategische en financiële kopers met zeer weinig impact op het dagelijkse management van het bedrijf. We ontwikkelden een gedetailleerd inzicht in het bedrijf en stelden een uitgebreide lijst van kopers samen. Globale aanpak van kopers om een gedetailleerd inzicht te krijgen in hun belangen en strategieën en om de meest waarschijnlijke en gemotiveerde kopers voor het proces te selecteren. Bereidde alle documentatie voor, van teaser tot managementpresentatie. Due Diligence-coördinatie, dataroomvoorbereiding en beheer, en vragen en antwoorden. Behoud van het momentum in het proces en afronding van de onderhandelingen met de koper Kern-Liebers.

Over de verkoop van Schnöring

Schnöring GmbH is een contractfabrikant voor kleine metalen veren, gestanste en gebogen onderdelen in familiebezit. Het bedrijf was op zoek naar een nieuwe strategische partner om de verdere groei te begeleiden. Capitalmind Investec adviseerde de eigenaarsfamilies bij de verkoop aan Kern-Liebers.

Partijen