Herstructurering

Als uw organisatie of u als aandeelhouder of als crediteur hulp nodig heeft, kunnen wij u adviseren m.b.t. een overmatige schuldenlast of “bijna failliet situatie” om een duurzame en gezonde kapitaalstructuur te creëren. We helpen ook curatoren en bewindvoerders in dergelijke situaties bij de begeleiding van het ophalen van kapitaal en/of de verkoop van (delen van) bedrijven, die in financiële nood verkeren.

Capitalmind heeft op het juiste niveau toegang tot internationale (alternatieve) kapitaalverstrekkers inclusief Private Equity en banken. Wij hebben aanzienlijke  herstructureringstransacties afgerond van klein tot groot.

Onze diensten omvatten o.a.:

  • Financiële (her)structureringen
  • Waardering en analyse van de schuldenlast en verkoopbaarheid daarvan
  • Verkoop van het bedrijf of onderdelen
  • ‘Stop the bleeding’ – vanuit een pragmatisch zakelijk en cash gedreven perspectief
  • Ophalen van nieuw kapitaal bij (alternatieve) equity en debt investeerders / financiers
  • Onderhandelingen met alle stakeholders m.b.t. (her)structureringen

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Sector