NL

Onze rol als M&A adviseur bij de overname van Entra

We hebben SYLPA actief ondersteund tijdens het hele overnameproces: van de eerste gesprekken met ENTRA, tot de begeleiding van de waardering en de structurering, de voorbereiding en de onderhandeling van de intentieverklaring, de ondersteuning bij de uitvoering, het beheer van de due diligence en de bijstand bij de uiteindelijke onderhandelingen.

Ons schuldadviesteam heeft geholpen bij het regelen van de financiering, waarbij gebruik is gemaakt van senior bankschulden en ook van extra eigen vermogen van de aandeelhouders van SYLPA. .

SYLPA werkt nauw samen met Capitalmind Investec sinds de overname van ETT in 2006, onder leiding van Pascal Fournet-Fayard. Deze laatste transactie is de zesde die we gezamenlijk hebben afgerond.

Over de overname door Sylpa Group

SYLPA Group is een erkende specialist in elektrotechniek, installatie en onderhoud – in sterke en zwakke stromen. Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en genereert nu ongeveer 30 miljoen euro aan jaarlijkse omzet en stelt meer dan 150 mensen tewerk.

De groep is actief op drie locaties in Frankrijk en werkt voor de grootste publieke en private klanten. Ze is gepositioneerd voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten – kleine werken & onderhoud, transport, HV/LV-elektriciteitsnetwerken, en ook openbare verlichting.

ENTRA Group is een toegewijde specialist in elektrotechniek, opgericht in 1945. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd voor openbare verlichtingsprojecten en tertiaire elektrische installaties met zwakke en sterke stromen. De groep heeft vestigingen in de Parijse buitenwijken van Cergy en Aubervilliers, en ook in Montreuil, via haar dochteronderneming IECF, die gespecialiseerd is in elektrische installaties met lage stroom. De groep genereert ongeveer 25M€ aan jaarlijkse inkomsten en stelt 150+ mensen tewerk.

Hoofdkantoor
Datum
mei 2017
Partijen