NL

De ingrediëntensector wordt gekenmerkt door hoge O&O-uitgaven, strenge regelgeving en een aanzienlijk groeipotentieel. De trends naar een gezondere levensstijl en steun voor welzijn ondersteunen de toenemende fusie- en overnameactiviteiten.

Belangrijkste inzichten:

Innovatieve bedrijven zijn het doelwit
Grote voedingsingrediëntenbedrijven zullen zich blijven richten op nicheleveranciers met een bewezen staat van dienst op het gebied van innovatie om hun productportefeuilles uit te breiden naar snelgroeiende segmenten, zoals speciale eiwitten en probiotica.

Veel subsectoren zijn gefragmenteerd
Er is een groot potentieel voor consolidatie in markten zoals die voor eiwitten, vezels, bakkerij- en hartige ingrediënten. De markt voor gezondheids- en voedingsingrediënten is momenteel gefragmenteerd en zeer aantrekkelijk voor financiële en strategische kopers.
kopers.

Er worden hoge multiples betaald
Overnemers zijn bereid hoge multiples te betalen om toegang te krijgen tot deze snelgroeiende sectoren, aangezien de gemiddelde EV/EBITDA multiple in onze transactieanalyse 17,2x bedraagt. Belangrijke waarderingselementen zijn de gevestigde klantenrelaties en technologische expertise.
Overnames zijn een cruciaal middel om toegang te krijgen tot deze markt vanwege de strenge lokale regelgeving en de noodzaak van technische expertise.

Beursgenoteerde spelers worden gewaardeerd tegen 3,1x omzet (2021) en 16,7x EBITDA (2021).
Een belangrijke reden voor de hoge gemiddelde waarderingen in de voedselingrediëntenmarkt is de EBITDA-marge die door de beursgenoteerde bedrijven wordt gerealiseerd.

Jan Willem Jonkman

Managing Partner - Europa
Benelux, Scandinavië

"Duurzaamheid en welzijn zijn belangrijke determinanten om te kiezen voor premium gezonder en bewuster voedsel. De voedingsingrediëntenindustrie onderkent deze trend en investeert fors in bijvoorbeeld eiwitalternatieven. De vraag van marktleiders naar innovatieve targets neemt toe en de fusies en overnames nemen toe."

Gerelateerde publicaties